Uitbreidingen tekentool

25 september 2017 | Categorie: garDsign®-nieuws , Functionaliteiten , garDsign®-handleiding

Er zijn op verzoek verschillende functionalteiten/ verbeteringen toegevoegd aan de tekentool, zoals:

  • verband instellen/verschuiven
  • breedte van hagen/muren en paden zijn direct aanpasbaar
  • nummering legenda/ beplantingsplanner is uitgebreid in 'technisch modus'

Verband instellen en verschuiven

In de tekentool kan bij verharding en muren gemakkelijk het verband worden ingesteld, recent is in het menublokje tijdens het tekenen de optie 'Verplaats verband' toegevoegd. Na het tekenen van een verhardingsoppervlak kan je in het 'menublokje' klikken op 'Verplaats verband'. Vervolgens kan je het verband verschuiven middels je muis, door opnieuw te klikken op 'Verplaats verband' is het verband exact ingesteld. Zie onderstaande afbeelding.

Informatie over het gebruik van de verbandenselector kan je hier terugvinden.

Breedte van haag/muur direct instelbaar

Na het tekenen van een haag, muur of pad kan allang eenvoudig in de menubalk de breedte worden gewisseld, dit kan nu ook direct in het 'menubalkje' van de tekentool.

Door in het 'menublokje' te klikken op het 'pijltje' en/of het 'getal' aan te passen bij 'Breedte' kan eenvoudig en snel de breedte worden aangepast zie onderstaande afbeelding.

Bekijk hier de uitleg over het tekenen van een muur.

Nummering legenda/ beplantingsplanner uitgebreid

Er kan automatisch in de tekentool een legenda worden gevuld door slechts te klikken in de tekening wordt een nummer, cijfer of letter combinatie in de tekening en legenda geplaatst. Dit doe je door te gaan naar de modus 'Technisch' en vervolgens te klikken op 'legendaitems toevoegen', na het klikken op het gewenst object/oppervlak in de tekening verschijnt er een keuzevenster. In dit keuzevenster kan een cijfer of lettercombinatie worden ingegeven.

 

De uitleg over de technisch-modus kan hier worden teruggelezen.